Кыргыз санжырасы - Сейиткожо уулу Сүйүндүк

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Сейиткожо
Санжыра
Керим
Сүйүндүк
Санжыра
Рүстөм
Сүйөркул
Рыскул
Робил
Толук маалымат:
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКалчаКоңкошБактыбайАбайдылдаАбылайТилекматСейиткожоСүйүндүк

Уруусу: Моңолдор

Энеси: Жамийла

Кыздары: Раушан , Гүлнур , Ширин , Элнура

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.