Кыргыз санжырасы - Ногой уулу Кудайберди

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Ногой
Санжыра
Калча
Төтөй
Кудайберди
Санжыра
Нарынбай
Кушбеги
Норуз
Толук маалымат:
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайберди

Уруусу: МоңолдорКудайбердиин тукумдары Союл уругу деп аталат. Нарын районунун Таш Башат, Дөбөлү айылдарын жердеп келишет.

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.