Кыргыз санжырасы - Кудайберди уулу Нарынбай

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Кудайберди
Санжыра
Нарынбай
Санжыра
Алымбай
Байтору
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.