Кыргыз санжырасы - Нарынбай уулу Байтору

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Нарынбай
Санжыра
Алымбай
Байтору
Санжыра
Айтмамбет
Муратбек
Дайырбек
Сүйөр
Боокебай
Муса
Жумагул
Эрназар
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.