Кыргыз санжырасы - Айтмамбет уулу Касымбек

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Айтмамбет
Санжыра
Кубат
Абылай
Шоорук
Касымбек
Санжыра
Калык
Булан
Кудайкул
Орозобек
Тайчык
Койчуман
Толук маалымат:
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайбердиНарынбайБайторуАйтмамбетКасымбек

Уруусу: Моңолдор

Кыздары: Токтокан (Чачы) , Көөнөкан , Батмакан

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.