Кыргыз санжырасы - Касымбек уулу Тайчык

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Касымбек
Санжыра
Калык
Кудайкул
Тайчык
Санжыра
Кадыр
Ыса
Көпөш
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.