Кыргыз санжырасы - Көпөш уулу Абдырахман

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Көпөш
Санжыра
Абдырахман
Санжыра
Ырысбек
Шаршемби
Тынчтыкбек
Калкабай
Анарбек
Толук маалымат:
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайбердиНарынбайБайторуАйтмамбетКасымбекТайчыкКөпөшАбдырахман

Уруусу: Моңолдор

Энеси: Сабыр

Кыздары: Гүлмира , Дамира , Жаңыл , Бурул , Жеңишгүл

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.