Кыргыз санжырасы - Көпөш уулу Шаршемби

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Көпөш
Санжыра
Абдырахман
Шаршемби
Санжыра
Майрамбек
Калкабай
Алмазбек
Төлөбек
Аманат
Толук маалымат:
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайбердиНарынбайБайторуАйтмамбетКасымбекТайчыкКөпөшШаршемби

Уруусу: Моңолдор

Энеси: Сабыр

Кыздары: Толгонай , Алтынай

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.