Кыргыз санжырасы - Алмазбек уулу Азиз

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Алмазбек
Санжыра
Азиз
Султан
Толук маалымат:
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайбердиНарынбайБайторуАйтмамбетКасымбекТайчыкКөпөшШаршембиАлмазбекАзиз

Уруусу: Моңолдор

Энеси: РаушанМ.Субакожоев атындагы Нарын лицейин бүтүргөн.
Азыркы учурда Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин студенти.

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.