Кыргыз санжырасы - Алмазбек уулу Султан

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Алмазбек
Санжыра
Азиз
Султан
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.