Кыргыз санжырасы - Шаршемби уулу Аманат

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Шаршемби
Санжыра
Майрамбек
Алмазбек
Төлөбек
Аманат
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.