Кыргыз санжырасы - Көпөш уулу Калкабай

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Көпөш
Санжыра
Абдырахман
Шаршемби
Калкабай
Санжыра
Максат
Тилек
Төлөндү
Бактияр
Элдияр
Толук маалымат:
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайбердиНарынбайБайторуАйтмамбетКасымбекТайчыкКөпөшКалкабай

Уруусу: Моңолдор

Энеси: Сабыр

Кыздары: Ишенгүл

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.