Кыргыз санжырасы - Бозумбай уулу Абдылда

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Бозумбай
Санжыра
Абдылда
Санжыра
Эсенгул
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.