Кыргыз санжырасы - Моңолдор уулу Үсөн (Сары моңолдор)

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Моңолдор
Санжыра
Асан (Ак моңолдор)
Үсөн (Сары моңолдор)
Байгабыл (Кара моңолдор)
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.