Кыргыз санжырасы - Ак уул уулу Адигине

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Ак уул
Санжыра
Көкө-Наалы
Адигине
Санжыра
Бөрү
Тагай
Баргы
Сарт
Жору
Жолжакшы
Карабагыш
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.