Кыргыз санжырасы - Тагай уулу Саяк

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Тагай
Санжыра
Богорстон
Койлон
Сарбагыш
Карачоро
Азык
Саяк
Санжыра
Кааба
Черик
Коңурат
Чертике
Толук маалымат:
Долон бийАк уулТагайСаяк

Уруусу: СаякСайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.