Кыргыз санжырасы - Тагай уулу Черик

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Тагай
Санжыра
Богорстон
Койлон
Сарбагыш
Карачоро
Азык
Саяк
Черик
Санжыра
Кудайберген
Коңурат
Кудайкулу
Чертике
Тайгачак
Толук маалымат:
Долон бийАк уулТагайЧерик

Уруусу: ЧерикСайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.