Кыргыз санжырасы - Адигине уулу Бөрү

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Адигине
Санжыра
Бөрү
Санжыра
Кудайкул
Баргы
Дөөлөт
Сарт
Сатар
Жору
Казак
Жолжакшы
Таранчы
Карабагыш
Каражылкы
Тээз
Каракучкач
Толук маалымат:
Долон бийАк уулАдигинеБөрү

Уруусу: БөрүСайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.