Кыргыз санжырасы - Адигине уулу Баргы

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Адигине
Санжыра
Бөрү
Баргы
Санжыра
Кудайберген
Сарт
Жору
Жолжакшы
Карабагыш
Толук маалымат:
Долон бийАк уулАдигинеБаргы

Уруусу: БаргыСайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.