Кыргыз санжырасы - Адигине уулу Сарт

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Адигине
Санжыра
Бөрү
Баргы
Сарт
Жору
Жолжакшы
Карабагыш
Толук маалымат:
Долон бийАк уулАдигинеСарт

Уруусу: СарттарСайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.