Кыргыз санжырасы - Адигине уулу Жору

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Адигине
Санжыра
Бөрү
Баргы
Сарт
Жору
Санжыра
Жолубай
Жолжакшы
Кудайберди
Карабагыш
Толук маалымат:
Долон бийАк уулАдигинеЖору

Уруусу: ЖоруСайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.