Кыргыз санжырасы - Адигине уулу Карабагыш

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Адигине
Санжыра
Бөрү
Баргы
Сарт
Жору
Жолжакшы
Карабагыш
Санжыра
Назаркул
Баштык
Досмат
Олжобай
Жаныбек
Жообасар
Жапай
Шүкүр
Калматай
Мырза
Ашымкул
Төлөк
Чаарбаш
Шайбек
Толук маалымат:
Долон бийАк уулАдигинеКарабагыш

Уруусу: КарабагышСайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.