Кыргыз санжырасы - Куу уул уулу Көбөш

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Куу уул
Санжыра
Көбөш
Санжыра
Жайыл
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.