Кыргыз санжырасы - Моңолдор уулу Асан (Ак моңолдор)

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Моңолдор
Санжыра
Асан (Ак моңолдор)
Санжыра
Самансур
Үсөн (Сары моңолдор)
Дербиш
Байгабыл (Кара моңолдор)
Телкозу
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.