Кыргыз санжырасы - Асан (Ак моңолдор) уулу Самансур

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Асан (Ак моңолдор)
Санжыра
Самансур
Санжыра
Бексейит
Дербиш
Сейитказы
Телкозу
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.