Кыргыз санжырасы - Бакы Бий уулу Меңдуулат (Бала Кыйра)

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Бакы Бий
Санжыра
Атаке
Куттуксейит (Улуу Кыйра)
Кубаныч (Орто Кыйра)
Меңдуулат (Бала Кыйра)
Санжыра
Мангазы
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.