Кыргыз санжырасы - Меңдуулат (Бала Кыйра) уулу Мангазы

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Меңдуулат (Бала Кыйра)
Санжыра
Мангазы
Санжыра
Дуулатказы
Карач
Намас
Ногой
Көжөбаш
Абышка
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.