Кыргыз санжырасы - Самансур уулу Бексейит

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Самансур
Санжыра
Бексейит
Санжыра
Бакы Бий
Сейитказы
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.