Кыргыз санжырасы - Мангазы уулу Карач

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Мангазы
Санжыра
Дуулатказы
Карач
Санжыра
Шыгай
Намас
Айдаркозу
Ногой
Надыр
Көжөбаш
Абышка
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.