Кыргыз санжырасы - Бексейит уулу Бакы Бий

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Бексейит
Санжыра
Бакы Бий
Санжыра
Атаке
Куттуксейит (Улуу Кыйра)
Кубаныч (Орто Кыйра)
Меңдуулат (Бала Кыйра)
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.