Кыргыз санжырасы - Карач уулу Айдаркозу

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Карач
Санжыра
Шыгай
Айдаркозу
Санжыра
Кысыроо бий
Надыр
Толук маалымат:
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыКарачАйдаркозу

Уруусу: МоңолдорАйдаркозудан тарагандар Чайыш уругу аталышат.

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.