Кыргыз санжырасы - Чагыр уулу Байкиши

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Чагыр
Санжыра
Байкиши
Санжыра
Чүңкөлөй
Кебек
Таштанбек
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.