Кыргыз санжырасы - Кебек уулу Бообек

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Кебек
Санжыра
Бообек
Санжыра
Токтобек
Субан
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.