Кыргыз санжырасы - Бообек уулу Токтобек

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Бообек
Санжыра
Токтобек
Санжыра
Ырысбай
Субан
Буканай
Койгелди
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.