Кыргыз санжырасы - Токтобек уулу Койгелди

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Токтобек
Санжыра
Ырысбай
Буканай
Койгелди
Санжыра
Асан
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.