Кыргыз санжырасы - Асан уулу Абдырай

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Асан
Санжыра
Абдырай
Санжыра
Улук
Өмүрбек
Жаныбек
Кубанычбек
Али
Нурбек
Азамат
Талантбек
Рахатбек
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.