Кыргыз санжырасы - Өмүрбек уулу Бекназар

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Өмүрбек
Санжыра
Бекназар
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.