Кыргыз санжырасы - Асан уулу Талантбек

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Асан
Санжыра
Абдырай
Өмүрбек
Кубанычбек
Нурбек
Талантбек
Санжыра
Айдарбек
Рахатбек
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.