Кыргыз санжырасы - Мангазы уулу Ногой

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ

Аты:
Атасынын аты:
Мангазы
Санжыра
Дуулатказы
Карач
Намас
Ногой
Санжыра
Калча
Көжөбаш
Төтөй
Абышка
Кудайберди
Кушбеги
Норуз
Толук маалымат:

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.