Аты:
Атасынын аты:

Сейиткожо
Сызык
Керим
Сүйүндүк
Сызык
Рүстөм
Сүйөркул
Рыскул
Робил
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКалчаКоңкошБактыбайАбайдылдаАбылайТилекматСейиткожоСүйүндүк
Уруусу: Моңолдор
Энеси: Жамийла
Кыздары: Раушан, Гүлнур, Ширин, Элнура

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.