Аты:
Атасынын аты:

Ногой
Сызык
Калча
Төтөй
Кудайберди
Сызык
Нарынбай
Кушбеги
Норуз
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайберди
Уруусу: Моңолдор

Кудайбердиин тукумдары Союл уругу деп аталат. Нарын районунун Таш Башат, Дөбөлү айылдарын жердеп келишет.

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.