Аты:
Атасынын аты:

Нарынбай
Сызык
Алымбай
Байтору
Сызык
Айтмамбет
Муратбек
Дайырбек
Сүйөр
Боокебай
Муса
Жумагул
Эрназар
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайбердиНарынбайБайтору
Уруусу: Моңолдор


Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.