Аты:
Атасынын аты:

Айтмамбет
Сызык
Кубат
Абылай
Шоорук
Касымбек
Сызык
Калык
Булан
Кудайкул
Орозобек
Тайчык
Койчуман
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайбердиНарынбайБайторуАйтмамбетКасымбек
Уруусу: Моңолдор
Кыздары: Токтокан (Чачы), Көөнөкан, Батмакан

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.