Аты:
Атасынын аты:

Касымбек
Сызык
Калык
Кудайкул
Тайчык
Сызык
Кадыр
Ыса
Көпөш
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайбердиНарынбайБайторуАйтмамбетКасымбекТайчык
Уруусу: Моңолдор
Кыздары: Турсун

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.