Аты:
Атасынын аты:

Көпөш
Сызык
Абдырахман
Сызык
Ырысбек
Шаршемби
Тынчтыкбек
Калкабай
Анарбек
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайбердиНарынбайБайторуАйтмамбетКасымбекТайчыкКөпөшАбдырахман
Уруусу: Моңолдор
Энеси: Сабыр
Кыздары: Гүлмира, Дамира, Жаңыл, Бурул, Жеңишгүл

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.