Аты:
Атасынын аты:

Көпөш
Сызык
Абдырахман
Шаршемби
Сызык
Майрамбек
Калкабай
Алмазбек
Төлөбек
Аманат
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайбердиНарынбайБайторуАйтмамбетКасымбекТайчыкКөпөшШаршемби
Уруусу: Моңолдор
Энеси: Сабыр
Кыздары: Толгонай, Алтынай

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.