Аты:
Атасынын аты:

Шаршемби
Сызык
Майрамбек
Алмазбек
Сызык
Азиз
Төлөбек
Султан
Аманат
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайбердиНарынбайБайторуАйтмамбетКасымбекТайчыкКөпөшШаршембиАлмазбек
Уруусу: Моңолдор
Энеси: Шаарбүбү
Кыздары: Сезим, Амина

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.