Аты:
Атасынын аты:

Алмазбек
Сызык
Азиз
Султан
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайбердиНарынбайБайторуАйтмамбетКасымбекТайчыкКөпөшШаршембиАлмазбекАзиз
Уруусу: Моңолдор
Энеси: Раушан

М.Субакожоев атындагы Нарын лицейин бүтүргөн.
Азыркы учурда Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин студенти.

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.