Аты:
Атасынын аты:

Шаршемби
Сызык
Майрамбек
Алмазбек
Төлөбек
Аманат
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайбердиНарынбайБайторуАйтмамбетКасымбекТайчыкКөпөшШаршембиТөлөбек
Уруусу: Моңолдор
Энеси: Шаарбүбү
Кыздары: Дилбар, Диана

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.