Аты:
Атасынын аты:

Көпөш
Сызык
Абдырахман
Шаршемби
Калкабай
Сызык
Максат
Тилек
Төлөндү
Бактияр
Элдияр
Долон бийАк уулКөкө-НаалыМоңолдорАсан (Ак моңолдор)СамансурБексейитБакы БийМеңдуулат (Бала Кыйра)МангазыНогойКудайбердиНарынбайБайторуАйтмамбетКасымбекТайчыкКөпөшКалкабай
Уруусу: Моңолдор
Энеси: Сабыр
Кыздары: Ишенгүл

Сайттын максаты

Кыргыз элинин бир атадан тарагандыгын көрсөтүү менен элди биримдикке, ынтымакка чакыруу. Санжыра кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү экендигин далилдөө.